خرید بسته اینترنت همراه

برای خرید بسته اینترنت همراه رایتل، می‌توانید از جدول زیر، بسته مورد نیاز خود را انتخاب نموده و از اینترنت همراه پرسرعت رایتل با تعرفه مناسب بهره‌مند شوید.
برای خرید و فعال‌سازی هر کدام از بسته‌‌ها می‌توانید از روش‌های زیراستفاده کنید:

 1. خرید از طریق سامانه کد دستوری #200*  (برای اطلاعات بیشتر به صفحه کدهای دستوری مراجعه کنید.)
 2. خرید از طریق وب‌سایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
 3. خرید از طریق سامانه رایتل من
 4. فروشگاه های رایتل
 5. خرید از طریق اپلیکیشن رایتل من

خرید بسته اینترنت نامحدود از طریق اپلیکیشن و سامانه رایتل من، مقدور است.

 • نوع سیم کارت
 • مهلت استفاده
 • حجم ترافیک عادی
 • مرتب سازی
ریال
ریال
تعداد رکورد :
سيم کارت دایمی

1 روزه 50 مگابایت

خرید کد دستوری:
14000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 50 مگابایت

خرید کد دستوری:
14000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 50 مگابایت

خرید کد دستوری:
14000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 50 مگابایت

خرید کد دستوری:
14000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 50 مگابایت

خرید کد دستوری:
14000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 50 مگابایت

خرید کد دستوری:
14000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 100 مگابایت

خرید کد دستوری:
20000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 100 مگابایت

خرید کد دستوری:
20000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 100 مگابایت

خرید کد دستوری:
20000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 100 مگابایت

خرید کد دستوری:
20000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 100 مگابایت

خرید کد دستوری:
20000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 100 مگابایت

خرید کد دستوری:
20000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 300 مگابایت

خرید کد دستوری:
37000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 300 مگابایت

خرید کد دستوری:
37000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 300 مگابایت

خرید کد دستوری:
37000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 300 مگابایت

خرید کد دستوری:
37000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 300 مگابایت

خرید کد دستوری:
37000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 300 مگابایت

خرید کد دستوری:
37000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
47000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
47000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
47000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
47000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
47000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
47000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
62000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
62000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
62000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
62000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

خرید کد دستوری:
33000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

خرید کد دستوری:
33000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

خرید کد دستوری:
33000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

خرید کد دستوری:
33000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

خرید کد دستوری:
33000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

خرید کد دستوری:
33000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
82000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
82000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
82000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
82000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
82000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
82000 ریال
سيم کارت دایمی

3روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
119000 ریال
سيم کارت دایمی

3روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
119000 ریال
سيم کارت دایمی

3روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
119000 ریال
سيم کارت اعتباری

3روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
119000 ریال
سيم کارت اعتباری

3روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
119000 ریال
سيم کارت اعتباری

3روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
119000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
69000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
69000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
69000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
69000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
69000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

خرید کد دستوری:
69000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
95000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
139000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
139000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
139000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
139000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
139000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
139000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

خرید کد دستوری:
189000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

خرید کد دستوری:
189000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

خرید کد دستوری:
189000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

خرید کد دستوری:
189000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

خرید کد دستوری:
189000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

خرید کد دستوری:
189000 ریال
سيم کارت دایمی

15روزه 1.5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
110000 ریال
سيم کارت دایمی

15روزه 1.5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
110000 ریال
سيم کارت دایمی

15روزه 1.5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
110000 ریال
سيم کارت اعتباری

15روزه 1.5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
110000 ریال
سيم کارت اعتباری

15روزه 1.5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
110000 ریال
سيم کارت اعتباری

15روزه 1.5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
110000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
159000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
159000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
159000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
159000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
159000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
159000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت

900000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت

900000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت

900000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت

900000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت

900000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت

900000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
99000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
99000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
99000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
99000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
99000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

خرید کد دستوری:
99000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

خرید کد دستوری:
135000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

خرید کد دستوری:
135000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

خرید کد دستوری:
135000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

خرید کد دستوری:
135000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

خرید کد دستوری:
135000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

خرید کد دستوری:
135000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

خرید کد دستوری:
179000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

خرید کد دستوری:
199000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

خرید کد دستوری:
199000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

خرید کد دستوری:
199000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

خرید کد دستوری:
199000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

خرید کد دستوری:
199000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

خرید کد دستوری:
199000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت

خرید کد دستوری:
219000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت

خرید کد دستوری:
219000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت

خرید کد دستوری:
219000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت

خرید کد دستوری:
219000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت

خرید کد دستوری:
219000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت

خرید کد دستوری:
219000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت

خرید کد دستوری:
259000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت

خرید کد دستوری:
259000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت

خرید کد دستوری:
259000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت

خرید کد دستوری:
259000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

خرید کد دستوری:
299000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

خرید کد دستوری:
299000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

خرید کد دستوری:
299000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

خرید کد دستوری:
299000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت

399000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت

399000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت

399000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت

399000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت

399000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت

399000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 20 گیگابایت

499000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 20 گیگابایت

499000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 20 گیگابایت

499000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 20 گیگابایت

499000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 20 گیگابایت

499000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 20 گیگابایت

499000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 12 گیگابایت

خرید کد دستوری:
420000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 12 گیگابایت

خرید کد دستوری:
420000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 12 گیگابایت

خرید کد دستوری:
420000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 12 گیگابایت

خرید کد دستوری:
420000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 12 گیگابایت

خرید کد دستوری:
420000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 12 گیگابایت

خرید کد دستوری:
420000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 15 گیگابایت

خرید کد دستوری:
550000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 15 گیگابایت

خرید کد دستوری:
550000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 15 گیگابایت

خرید کد دستوری:
550000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 15 گیگابایت

خرید کد دستوری:
550000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 15 گیگابایت

خرید کد دستوری:
550000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 15 گیگابایت

خرید کد دستوری:
550000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت

750000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت

750000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت

750000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت

750000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت

750000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت

750000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 35 گیگابایت

خرید کد دستوری:
950000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 35 گیگابایت

خرید کد دستوری:
950000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 35 گیگابایت

خرید کد دستوری:
950000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 35 گیگابایت

خرید کد دستوری:
950000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 35 گیگابایت

خرید کد دستوری:
950000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 35 گیگابایت

خرید کد دستوری:
950000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 50 گیگابایت

خرید کد دستوری:
1340000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 50 گیگابایت

خرید کد دستوری:
1340000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 50 گیگابایت

خرید کد دستوری:
1340000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 50 گیگابایت

خرید کد دستوری:
1340000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 50 گیگابایت

خرید کد دستوری:
1340000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 50 گیگابایت

خرید کد دستوری:
1340000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت

2200000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت

2200000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت

2200000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت

2200000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت

2200000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت

2200000 ریال
سيم کارت دایمی

حجم افزایشی اینترنت 5 گیگابایتی

مختص بسته‌های اینترنت بلند مدت 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله

خرید کد دستوری:
190000 ریال
سيم کارت اعتباری

حجم افزایشی اینترنت 5 گیگابایتی

مختص بسته‌های اینترنت بلند مدت 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله

خرید کد دستوری:
190000 ریال

◼ در هنگام خرید بسته‌های اینترنت مصرفی، به ساعت‌های مجاز مصرف که در نام هر بسته به آن اشاره شده ‌است، توجه کنید. (بسته‌های دارای ترافیک در ساعت‌های خاص و ساعت‌های افت مصرف تنها در زمان‌های اعلام شده قابل استفاده است)

◼◼ ساعت‌های افت مصرف از 2 الی 7 صبح است، به منظور تامین بهترین کیفیت قابل ارایه در شبکه رایتل، ساعت‌های افت مصرف در صورت تغییر رفتار اساسی مصرف مشترکین، ممکن است تغییر یابد.

◼◼◼ بسته‌های اینترنت نامحدود از سیاست سقف مصرف منصفانه پیروی می‌کنند. اطلاعات تکمیلی در خصوص هر بسته ، در قسمت توضیحات بسته ها قابل مشاهده است..

نکات و شرایط

 • استفاده از سرویس اینترنت رایتل در قالب بسته مصرفی، آغازین یا خارج از بسته (تعرفه عادی) برای تمامی مشترکین رایتل با پهنای باند حرفه‌ای ارایه می‌شود.
 • احتمال تغییر در سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد.
 • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
 • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و ...)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان مهلت زمان اعتبار آن، استفاده کنید.
 • استفاده از تمامی بسته‌های سیم‌کارت‌های رایتل شامل (مکالمه، پیامک و اینترنت) در همه مناطق تحت پوشش شبکه نسل‌های نوین ارتباطی رایتل (3G/4G) و با خدمت رومینگ ملی (شبکه نسل دوم / 2G اپراتورهای میزبان) امکان‌پذیر است.
 • برخورداري از خدمات سرويس اينترنت نسل چهارم رايتل بدون نياز به تعويض سيم کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی 4G و فعال بودن تنظيمات اينترنت نسل چهارم دستگاه شما در تمام طرح‌های رايتل فراهم است.
 • چنانچه بسته اینترنت فعال داشته باشید، در صورت استفاده از ترافیک بومی (داخلی)، مشمول 50درصد کاهش تعرفه نسبت به تعرفه بین‌الملل(عادی) خواهید شد.همچنین با توجه به کاهش تعرفه آزاد (بدون بسته) اینترنت رایتل به هر گیگابایت 40 هزار ریال، تعرفه استفاده از خدمات ترافیک بومی و بین‌الملل در زمان استفاده از تعرفه آزاد یکسان است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترافیک بومی و بین‌الملل به صفحه ترافیک بومی مراجعه نمایید.
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟