خرید بسته اینترنت همراه

برای خرید بسته اینترنت همراه رایتل، می‌توانید از جدول زیر، بسته مورد نیاز خود را انتخاب نموده و از اینترنت همراه پرسرعت رایتل با تعرفه مناسب بهره‌مند شوید.
برای خرید و فعال‌سازی هر کدام از بسته‌‌ها می‌توانید از روش‌های زیراستفاده کنید:

 1. خرید از طریق سامانه کد دستوری #200*  (برای اطلاعات بیشتر به صفحه کدهای دستوری مراجعه کنید.)
 2. خرید از طریق وب‌سایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
 3. خرید از طریق سامانه رایتل من
 4. فروشگاه های رایتل
 5. خرید از طریق اپلیکیشن رایتل من

خرید بسته اینترنت نامحدود از طریق اپلیکیشن و سامانه رایتل من، مقدور است.

 • نوع سیم کارت
 • مهلت استفاده
 • حجم ترافیک عادی
 • حجم ترافیک ساعات افت مصرف
 • مرتب سازی
ریال
ریال
تعداد رکورد :
سيم کارت دایمی

1 روزه 100 مگابایت

26000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 100 مگابایت

26000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 100 مگابایت

26000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 100 مگابایت

26000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 300 مگابایت

49000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 300 مگابایت

49000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 300 مگابایت

49000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 300 مگابایت

49000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 500 مگابایت

62000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 500 مگابایت

62000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 500 مگابایت

62000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 500 مگابایت

62000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 1 گیگابایت

83000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 1 گیگابایت

83000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 1 گیگابایت

83000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 1 گیگابایت

83000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 1 گیگابایت

83000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 1 گیگابایت

83000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 3 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 3 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 3 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 3 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 3 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 3 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

44000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

44000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

44000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

44000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

109000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

109000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

109000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

109000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

109000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

109000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 3 گیگابایت

159000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 3 گیگابایت

159000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 3 گیگابایت

159000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 3 گیگابایت

159000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 3 گیگابایت

159000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 3 گیگابایت

159000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

92000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

92000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

92000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

92000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

127000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

186000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

186000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

186000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

186000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

186000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

186000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

253000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

253000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

253000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

253000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

253000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

253000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 1.5 گیگابایت

147000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 1.5 گیگابایت

147000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 1.5 گیگابایت

147000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 1.5 گیگابایت

147000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 1.5 گیگابایت

147000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 1.5 گیگابایت

147000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

213000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

213000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

213000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

213000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

213000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

213000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

1206000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

132000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

132000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

132000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

132000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

132000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

132000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

180000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

180000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

180000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

180000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

180000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

180000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

239000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

266000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

266000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

266000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

266000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

266000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

266000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت + 5 گیگابایت هدیه شبانه

293000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت + 7 گیگابایت هدیه شبانه

347000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

400000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

400000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

400000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

400000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

400000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه

490000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

668000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 22 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

762000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 15 گیگابایت + 10 گیگابایت هدیه شبانه

722000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

911000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 18 گیگابایت + 12 گیگابایت هدیه شبانه

896000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

1005000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

1005000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

1005000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

1005000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

1005000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

1005000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت + 15 گیگابایت هدیه شبانه

1005000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 40 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه شبانه

1500000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 40 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه شبانه

1500000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 40 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه شبانه

1500000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 40 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه شبانه

1500000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 40 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه شبانه

1500000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 40 گیگابایت + 20 گیگابایت هدیه شبانه

1500000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت + 22 گیگابایت هدیه شبانه

1862000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 60 گیگابایت + 30 گیگابایت هدیه شبانه

2169000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 60 گیگابایت + 30 گیگابایت هدیه شبانه

2169000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 60 گیگابایت + 30 گیگابایت هدیه شبانه

2169000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 60 گیگابایت + 30 گیگابایت هدیه شبانه

2169000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 60 گیگابایت + 30 گیگابایت هدیه شبانه

2169000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 60 گیگابایت + 30 گیگابایت هدیه شبانه

2169000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه شبانه

3336000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 210 گیگابایت

6686000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 210 گیگابایت

6686000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 210 گیگابایت

6686000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 210 گیگابایت

6686000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 210 گیگابایت

6686000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 210 گیگابایت

6686000 ریال

◼ در هنگام خرید بسته‌های اینترنت مصرفی، به ساعت‌های مجاز مصرف که در نام هر بسته به آن اشاره شده ‌است، توجه کنید. (بسته‌های دارای ترافیک در ساعت‌های خاص و ساعت‌های افت مصرف تنها در زمان‌های اعلام شده قابل استفاده است)

◼◼ ساعت‌های افت مصرف از 2 الی 7 صبح است، به منظور تامین بهترین کیفیت قابل ارایه در شبکه رایتل، ساعت‌های افت مصرف در صورت تغییر رفتار اساسی مصرف مشترکین، ممکن است تغییر یابد.

◼◼◼ بسته‌های اینترنت نامحدود از سیاست سقف مصرف منصفانه پیروی می‌کنند. اطلاعات تکمیلی در خصوص هر بسته ، در قسمت توضیحات بسته ها قابل مشاهده است..

نکات و شرایط

 • استفاده از سرویس اینترنت رایتل در قالب بسته مصرفی، آغازین یا خارج از بسته (تعرفه عادی) برای تمامی مشترکین رایتل با پهنای باند حرفه‌ای ارایه می‌شود.
 • احتمال تغییر در سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد.
 • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
 • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و ...)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان مهلت زمان اعتبار آن، استفاده کنید.
 • استفاده از تمامی بسته‌های سیم‌کارت‌های رایتل شامل (مکالمه، پیامک و اینترنت) در همه مناطق تحت پوشش شبکه نسل‌های نوین ارتباطی رایتل (3G/4G) و با خدمت رومینگ ملی (شبکه نسل دوم / 2G اپراتورهای میزبان) امکان‌پذیر است.
 • برخورداري از خدمات سرويس اينترنت نسل چهارم رايتل بدون نياز به تعويض سيم کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی 4G و فعال بودن تنظيمات اينترنت نسل چهارم دستگاه شما در تمام طرح‌های رايتل فراهم است.
 • چنانچه بسته اینترنت فعال داشته باشید، در صورت استفاده از ترافیک بومی (داخلی)، مشمول 50درصد کاهش تعرفه نسبت به تعرفه بین‌الملل(عادی) خواهید شد.همچنین با توجه به کاهش تعرفه آزاد (بدون بسته) اینترنت رایتل به هر گیگابایت 40 هزار ریال، تعرفه استفاده از خدمات ترافیک بومی و بین‌الملل در زمان استفاده از تعرفه آزاد یکسان است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترافیک بومی و بین‌الملل به صفحه ترافیک بومی مراجعه نمایید.
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟